اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد
 

حسین آشوری

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: انجماد و ریخته گری

تلفن: 66165203 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ashuri@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~ashuri

 عبدالله افشار

 مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خوردگی و پوشش دادن، بازرسی  غیرمخرب

تلفن: 66165204 21 98+

 فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: afshar@sharif.ir

صفحه خانگی: sharif.edu/~afshar

 عباس اکبرزاده چنگیز

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت:شکل دهی فلزات، عملیات ترمومکانیکی، بافت مواد

تلفن:66165206 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: abbasa@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~abbasa

علی اکبر اکرامی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خواص مکانیکی مواد، رابطه خواص ریزساختار

تلفن:66165205 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ekrami@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~ekrami

رضا باقری

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت:خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، مواد مرکب زمینه پلیمری

تلفن: 66165207 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:rezabagh@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~rezabagh

 

مجید پورانوری

مرتبه: استادیار

زمینه فعالیت: جوشکاری

تلفن: 66165250 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: pouranvari@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~pouranvari
 

غلامرضا پیرچراغی

مرتبه: استادیار

زمینه فعالیت: پلیمر

تلفن: 66165210 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:pircheraghi@sharif.ir

صفحه خانگی: http://sharif.edu/~pircheraghi

روح اله توکلی

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: شبیه سازی عددی، طراحی بهینه در مهندسی و علم مواد

تلفن: 66165209 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:rtavakoli@sharif.ir

صفحه خانگیsharif.ir/~rtavakoli

محمد حلالی

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: متالورژی استخراجی

تلفن: 66165251 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:halali@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~halali

ابولقاسم دولتی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خوردگی و حفاظت مواد

تلفن: 66165229 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: dolati@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~dolati

سیامک سراج زاده

مرتبه:استاد

زمینه فعالیت: شکل دهی فلزات

تلفن: 66165218 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: serajzadeh@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~serajzadeh  

سید مرتضی سیدریحانی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خواص مکانیکی فلزات و مواد مرکب، فیزیک حالت جامد

تلفن: 66165212 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: reihani@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~reihani

 عبدالرضا سیم چی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: نانوساختار و مواد پیشرفته، متالورژی پودر و مواد مخصوص، نمونه سازی سربع

تلفن: 66165261 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: simchi@sharif.edu

صفحه خانگیwww.cnam.ir

سید خطیب الاسلام صدرنژاد

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: تصفیه، شبیه سازی فرآیندها، آلیاژهای حافظه دار

تلفن: 66165215 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: sadrnezh@sharif.edu

صفحه خانگی: sadrnezhaad.ir/sk

پروین عباچی

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: خواص مکانیکی فلزات، مواد مرکب، متالورژی پودر

تلفن: 66165217 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:abachi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~abachi

سیروس عسگری

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: میکروسکوپ الکترونی(SEM,TEM)، مواد دما بالا، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

تلفن: 66165216 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: sasgari@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~sasgari

مسعود عسگری

مرتبه: استادیار

زمینه فعالیت: متالورژی شیمیایی، شبیه سازی کامپیوتری فرآیندهای متالورژی استخراجی

تلفن: 66165206 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: askari@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~askar

محمدعلی فقیهی ثانی

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: سرامیک های مهندسی

تلفن: 66165260 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: faghihi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~faghihi

محمد قربانی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خوردگی و پوشش مواد، رسوب آلیاژها، نانومواد

تلفن: 66165219 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ghorbani@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~ghorbani

محسن کاظمی نژاد

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: شکل دهی فلزات

تلفن: 66165227 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: mkazemi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~mkazemi

علی کریمی طاهری

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: رفتار مکانیکی و ترمومکانیکی فلزات، شبیه سازی کامپیوتری فرآیندهای شکل دهی، جوش سرد

تلفن: 66165220 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ktaheri@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~ktaheri

امیرحسین کوکبی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: تکنولوژی و متالورژی جوشکاری، خواص جوش و منطقه HAZ، جوشکاری مواد مصرفی

تلفن: 66165214 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: kokabi@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~kokabi

سیدحمیدرضا مداح حسینی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: مواد پیشرفته

تلفن: 66165258 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: madaah@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~madaah

محمدرضا محمدی

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: نانو مواد

تلفن: 66165211 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: mohammadi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~mohammadi

مجتبی موحدی

مرتبه: استادیار

زمینه فعالیت: جوشکاری، لحیم کاری سخت و نرم

تلفن: 66165224 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: m_movahedi@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~m_movahedi

علی نعمتی

 مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: سرامیک های سنتی، سرامیکهای نانوساختار و الکتریکی، اتصال سرامیک ها، مواد مرکب، دیرگدازها

تلفن: 66165223 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: nemati@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~nemati

ناصر ورهرام 

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: انجماد و ریخته گری، شبیه سازی انجماد و ریخنه گری

تلفن: 66164685 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: naserv@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~naserv

حسین یوزباشی زاده

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: متالورژی استخراجی، مواد پیشرفته

تلفن: 66165228 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: yoozbashi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~yoozbashi

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus