Logo image Logo image

جشن نوروز

رویداد
جشن نوروز به همراه آئین تقدیر از دانشجویان نمونه دانشکده
تاریخ: 99/12/27
در فضایی شاد و با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده، جشن نوروز برگزار شد. در پایان مراسم از دانشجویان نمونه دانشکده در زمینه های آموزشی، پژوهشی، ورزشی، هنری، فوق برنامه و .... تقدیر به عمل آمد. برخی ازعکس های این مراسم در ادامه آمده است.

اسامی دانشجویان نمونه