Logo image Logo image

جشن یلدا (مجازی)

رویداد
جشن یلدا (مجازی)
تاریخ: 99/10/01
جشن یلدا دانشکده مهندسی و علم مواد به صورت مجازی و با حضور برخی از دانشجویان و اعضای هیات علمی در فضایی شاد برگزار شد. در ادامه برخی از عکس های این رویداد آورده شده است.