Logo image Logo image

روز دانشجو

اخبار
عنوان: پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت روز دانشجو
تاریخ: 99/09/16
پیام تبریک آقای دکتر مداح حسینی ریاست محترم دانشکده به مناسبت روز دانشجو:

"دانشجویان گرامی،
خنکای نسیم باغ دانش و نفحات شما جویندگان آن که همچون گلهای این باغ طراوت می پراکنید، هرگز باغبانان این باغ را پیر و فر سوده نمی سازد. به خود می بالیم که در همجواری شما خردورزان طی عمر می کنیم و شاکریم بر این نعمت که فردوسی پاک نهاد فرمود:

به رنج اندر آری تنت را رواست
که خود رنج بردن به دانش سزاست

بر ما شکیبایی و دانش است
ز دانش روان‌ها پر از رامش است

شکیبایی از ما نشاید ستد
نه کس را ز دانش رسد نیز بد

روزتان مبارک"