Logo image Logo image

مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران نمونه دانشگاه

اخبار
عنوان: مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران نمونه دانشگاه
تاریخ: 99/10/03

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، در مراسمی از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه صنعتی شریف تجلیل بعمل آمد. در این مراسم:

- آقای دکتر عبدالرضا سیم چی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد به عنوان "پژوهشگر برگزیده" انتخاب شدند.


- آقای دکتر محمد قربانی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد به عنوان "پژهشگر شایسته تقدیر" مورد تقدیر قرار گرفتند.


- شرکت "نانو پارس" به عنوان "شرکت برگزیده" مستقر در پارک علم و فناوری مورد تقدیر گرفت. این شرکت زیر نظر آقای دکتر ابواقاسم دولتی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد مشغول به کار است.