تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده در سطح دانشگاه در هفته پژوهش

در مراسمی که مورخ 20 دی ماه 94 برگزار گردید از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر بعمل آمد. در این میان از شش تن از اساتید دانشکده مهندسی و علم مواد تقدیر گردید:

- آقای دکتر کریمی طاهری بعنوان استاد ممتاز دانشگاه

- آقایان دکتر عبدالرضا سیم چی و دکتر خطیب االاسلام صدر نژاد بواسطه قرار گرفتن در جمع یک درصد دانشمندان و نخبگان برتر جهان

- آقای دکتر علی اکبر اکرامی بعنوان مولف شایسته تقدیر دانشگاه 

- آقای دکتر امیرحسین کوکبی بعنوان پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی و علم مواد در سال 93

- آقای دکتر محسن کاظمی نژاد بعنوان پژوهشگر شایسته تقدیر دانشکده مهندسی و علم مواد در سال 93

 

دانلود فایل PDF  مربوطه

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus