ویژه برنامه دانشکده مهندسی و علم مواد در بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف

زمان چهارشنبه اول اردیبهشت 95،  مکان: دانشگاه صنعتی شریف، سالن جابربن حیان

 دانلود جدول زمانی برنامه مراسم 

 

دانلود فایل ارایه جناب آقای دکتر باقری در مراسم جشن با موضوع مهندسی مواد در گذر زمان: لینک دانلود

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus