اعضای هیئت رئیسه دانشکده مهندسی و علم مواد

 

 

رییس دانشکده

دکتر حمیدرضا مداح حسینی

منشی دفتر: فرزانه وزیری

تلفن: 66165205 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:madaah@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~madaah

 

 معاون تحصیلات تکمیلی 

دکتر عباس اکبرزاده

منشی دفتر: میترا عموهاشمی

تلفن: 66165227 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:abbasa@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~abbasa

 

 

 معاون پژوهشی و روابط بین الملل 

دکتر محمد حلالی

منشی دفتر: میترا عموهاشمی

تلفن: 66165227 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:halali@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~halali

 

معاون آموزشی 

دکتر غلامرضا پیرچراغی

منشی دفتر: مریم شاه محمدی

تلفن: 66165210 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: pircheraghi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~pircheraghi
 

معاون دانشجویی

دکتر مجید پورانوری

منشی دفتر: -

تلفن: 66165250 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: pouranvari@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~pouranvari

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus