آرشیو اخبار و رویدادهای دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

 

  • تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده در سطح دانشگاه در هفته پژوهش (20 دی 94). ادامه خبر ... 
  • سخنرانی علمی خانم دکتر شیرین مجد عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در ارتباط با مواد بیونانو (20 خرداد 94). ادامه خبر ...
  • مصاحبه حضوری دانشجویان داوطلب دکترای دانشکده مهندسی و علم مواد در سال 1394 (16 خرداد 94). ادامه خبر ...
  • انتخاب جناب آقای دکتر رضا باقری بعنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد در سال 1393 (12 اردیبهشت 94). ادامه خبر ...
  • انتخاب جناب آقای دکتر سعید ناطق بعنوان استاد برجسته مهندسی مواد و متالورژی از سوی فرهنگستان علوم (5 اسفند 93). ادامه خبر ...
  • برگزاری مراسم افطاری توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد در ماه مبارک رمضان (1 مرداد 93). ادامه خبر ...
  • دریافت جایزه علامه طباطبایی توسط جناب آقای دکتر عبدالرضا سیم چی (28 اردیبهشت 93). ادامه خبر ...
  • انتخاب جناب آقای دکتر علی اکبر اکرامی بعنوان استاد نمونه کشوری در سال 1393 (14 اردیبهشت 93). ادامه خبر ...
  • قهرمانی تیم والیبال پسران دانشکده مهندسی و علم مواد در سطح دانشگاه صنعتی شریف (10 اردیبهشت 93). ادامه خبر ...
  • انتخاب جناب آقای دکتر محمدرضا محمدی بعنوان دانشمند جوان برجسته کشور در شاخه مهندسی مواد در سال 1392 (27 بهمن 92). ادامه خبر ...

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus