چارت درسی، فرمها و آیین نامه های مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی


جهت اطلاع از فرمها و آیین نامه های مقطع کارشناسی به "این صفحه" مراجعه فرمایید.  

چارت درسی و فرمهای آموزشی، پژوهشی مربوط به دوره کارشناسی ارشد (بروز رسانی دی 96): دانلود 

چارت درسی و فرمهای آموزشی، پژوهشی مربوط به دوره دکترا (بروز رسانی دی 96):  دانلود

نسخه جدید فرم درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال:  دانلود

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus