آزمایشگاه شیمی متالورژی

هدف از تشکیل این آزمایشگاه، ایجاد امکانات لازم برای انجام آزمایش های شیمیایی بروی مواد مختلف جهت دستیابی به خصوصیات شیمیایی و ترکیبی مواد بوده است. در این آزمایشگاه آنالیز شیمیایی فولاد، چدن و انواع آلیاژهای غیر آهنی نظیر آلیاژهای آلومینیوم، مس، سرب و روی انجام می شود. آنالیزهای ترکیبی اصلی که در این واحد انجام می شود با بکارگیری دستگاههای جذب اتمی، اندازه گیری کربن و گوگرد است. دستگاه الکترولیز شیمیایی و کوره ها تکمیل کننده تجهیزات این آزمایشگاه می باشند.

ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنعت و دیگر واحدهای پژوهشی، از دیرباز در این واحد مورد توجه بوده و در حال حاضر تعامل خوبی بین آزمایشگاه شیمی متالورژی دانشکده و این واحدها وجود دارد.  

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus