آزمایشگاه جوشکاری

این آزمایشگاه مجهز به کلیه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته مربوط به پروسه های مختلف جوشکاری است. از جمله مهمترین این تجهیزات آزمایشگاهی، می توان به  دستگاهها و امکانات جوشکاری زیرپودری، جوشکاری اکسی استیلن، جوشکاری مقاومتی نقطه ای و نواری، جوشکاری MAG/MIG و جوشکاری TIG اشاره کرد. تا کنون در این واحد ده ها پروژه تحقیقاتی-صنعتی انجام شده است که بعضی از آنها بصورت نیمه صنعتی و صنعتی ادامه یافته است.

از جمله بررسی هایی که با استفاده از امکانات این آزمایشگاه در رابطه با طرحهای صنعتی و یا تحقیقاتی انجام می گیرد عبارتند از:

  • بررسی خواص کششی، ضربه پذیری و انعطاف پذیری جوش مطابق با استانداردها
  • تست الکترود و آزمایشات مربوطه مطابق استاندارد
  • تهیه دستورالعمل جوشکاری و تایید آن و گواهی جوشکاری
  • بهینه کردن شرایط جوشکاری برای فلزات و آلیاژهای مختلف
  • تحقیقات در مورد فرایندهای جوشکاری پیشرفته

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus