آزمایشگاه پلیمر

این آزمایشگاه با هدف فرایند نمودن مخلوطها و کامپوزیتهای پایه پلیمری و مطالعه ارتباط ساختار با خواص این خانواده از مواد مهندسی طراحی و ایجاد شده است.

در حال حاضر امکانات موجود در این آزمایشگاه شامل تجهیزات مورد نیاز برای مخلوط نمودن، ریخته گری و پخت رزینهای ترموست می باشد. مهمترین تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:

  • دستگاه آزمون کشش، فشار و خمش یونیورسال
  • مخلوط کن Brabender
  • اکسترودر دومارپیچی آزمایشگاهی
  • دستگاه تزریق 45 سی سی
  • آنالیز حرارتی DSC
  • میکروسکوپ نوری با نور پلاریزه

تجهیزات اندازه گیری چقرمگی شکست، مقاومت ضربه و سختی سنجی، آزمون خراش پذیری و مطالعات میکروسکپی از دیگر امکانات آزمایشگاه پلیمر می باشد. تجهیزاتی که در آینده نزدیک به این آزمایشگاه افزوده خواهد شد امکان آمیزه سازی ترکیبات پایه ترموپلاستیک، مطالعه رفتار رئولوژیک مذابهای پلیمری و پخت لاستیکها را فراهم خواهند نمود. همچنین تکمیل امکانات میکروسکپی، قابلیت مشاهده ریزساختار پلیمرهای نیمه کریستالی و مخلوطهای پلیمری را فراهم خواهد نمود.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus