کارمندان آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی و علم مواد

محمدرضا ارسنجانی

سمت: مسئول کارگاه پروژه و آزمایشگاه جوشکاری

تحصیلات: مهندسی تکنولوژی جوش

تلفن: 66165245 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: arsanjani@sharif.ir

پوپک امینی

سمت: مسئول آزمایشگاه مطالعه ساختار

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومکانیک

تلفن: 66165238 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: p.amini@sharif.ir

امین جلالی

سمت: مسئول آزمایشگاه نانو متری و مواد پیشرفته

نحصیلات:

تلفن: 66165261 21 98+ و 66165264 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ajalali@sharif.ir

پرویز پورکار نسودی

سمت: مسئول آزمایشگاه متالوگرافی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 66165237 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: nasoodi@sharif.ir

معصومه پورصادق

سمت: مسئول آزمایشگاه خوردگی و پوشش

تحصیلات: مهندسی شیمی

تلفن: 66165232 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

اایمیل: poorsadegh@sharif.ir

آزاده روحانی

سمت: مسئول آزمایشگاه شیمی متالورژی

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تلفن: 66165271 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:  azade.rohani@sharif.ir

نفیسه سهرابی 

سمت: مسئول آزمایشگاه سرامیک

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد

تلفن: 66165240 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: n_sohrabi@sharif.ir

 

 

سید حمید علوی ابهری 

سمت: مسئول کارگاه ریخته گری

تحصیلات: کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

تلفن: 66164680 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: h_alavi@sharif.ir

مهدی معارف وند 

سمت: مسئول آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد

تلفن: 68 و 66165235 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل:  maarefvand@sharif.ir

مرتضی منصوری 

سمت: مسئول کارگاه ریخته گری و آزمایشگاه عملیات حرارتی

تحصیلات: 

تلفن: 66164682 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: m_mansoori@sharif.ir

جعفر مهدی اخگر 

سمت: مسئول آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد

تلفن: 66165239 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: akhgar@sharif.ir

داود نجفی

سمت: مسئول آزمایشگاه شکل دادن فلزات

تحصیلات:  کارشناسی (مهندسی فناوری بازرسی جوش)

تلفن: 66165242 21 98+       

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: dnajafi@sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus