برنامه آموزشی دوره کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

 

برنامه آموزشی:

 

دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف در دوره عمومی مهندسی و علم مواد از طریق آزمون سراسری دانشجو پذیرش می نماید. برنامه آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده مشتمل بر 140  واحد درسی است که شامل 20 واحد دروس عمومی، 40 واحد دروس پایه، 61 واحد دروس تخصصی اجباری، 10 واحد دروس اختیاری گروه اول و 9 واحد دروس تخصصی گروه دوم است. طول دوره کارشناسی در این دانشکده 4  سال می باشد که امکان تمدید سنوات تحصیلی بنا بر درخواست دانشجو و توافق اداره آموزش دانشکده (و دانشگاه) تحت شرایط خاص میسر خواهد بود. برای مطالعه لیست دروس ذکر شده و ترتیب  اخذ آنها در طول 4 سال دوره تحصیلی به لیست دورس و چارت درسی مقطع کارشناسی مراجعه کنید. توصیه می شود دانشجویان پس از پذیرش در دانشگاه مقررات و آیین نامه های تحصیلی مربوط به خود را بدقت مطالعه فرمایند تا در طول مدت تحصیل با مشکلی بدلیل عدم آگاهی از مقررات روبرو نشوند. جهت اطلاع از آیین نامه های آموزشی به وب سایت آموزش دانشگاه بخش آیین نامه ها و مقررات مراجعه کنید.

 

 

فرمهای آموزشی-پژوهشی مربوط به دوره کارشناسی:

تذکر: بروز رسانی فرمها تیر 93، آخرین نسخه این فرمها را می توانید از وب سایت آموزش دانشگاه دریافت کنید.

 

  • نسخه جدید فرم درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال:  دانلود

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus